Все матчи сезона 1976

Чемпионат СССР. Первая лига 1976

Играли с 16 мая по 29 сентября.

Документы

Заголовок Источник Описание Месяц/Год Ссылка
1976-06-01sports_perv.jpg Sports (Латвия) Sarkanā kartīte - arī regbijā

PSRS regbija meistarsacīkšu I līgas spēles beidzot no dienvidiem atceļojušas arī uz mūsu republiku. Pirmo maču savās mājās Ozolnieku stadionā aizvadīja RAF sportisti. Viņi tikās ar Alma-Atas «Burevesfņik».

RAF pamatsastāvs: Bautris, Štonda, Rozenštoks, Vinoqradovs, Ahmerovs, Korotkovs. Dakša, Kurkulītis, šmits, Boldovenko, Tankelis, Momots, Skukausks, Auziņš, Zabeļins.

Jau ar pirmajām minūtēm RAF sāka ļoti aktīvu cīņu visās līnijās: atbildībai par spēles iznākumu pirmajā pašmāju mačā pievienojās nepieciešamība revanšēties par zaudējumu, ko mūsējie piedzīvoja Kazahijas galvaspilsētā.

Korotkovs ar precīzi izpildītu soda sitienu 7. min. izvirzīja RAF sportistus vadība 3:0. Pēc Šmita, Kurkulīša un Korotkova veiksmīgiem _qajieniem jau 9:0. Viesi pretī liek pārāk asu spēli, tāpēc tiesnesis viņiem vairākkārt parāda dzelteno brīdinājuma kartīti. Līdz puslaika beigām Korotkovs rezultātu paaugstināja līdz 12:0.

Otrajā puslaikā, apturējuši viesu ofensīvu, RAF regbisti atkal pārņēma iniciatīvu. Taču tad, kad līdz mača beigām vairs bija palikušas 12 minūtes, tiesnesis bija spiests paradīt sarkano kartīti kādam no almaatiešu pussargiem noraidījums. Bet... «Burevestņik* vienība, protestējot pret šādu lēmumu, atteicās turpināt spēli...

Par Sī mača iznākumu tagad spriedīs PSRS regbija federācijas sporta tehniskā komisija.

Rīt RAF regbisti turpat Ozolnieku stadionā tiksies ar Krasnojarskas «Politehnik» komandu.
A. Līdums

Красная карточка - также в регби

Матчи Первой лиги первенства СССР по регби наконец-то проехали с юга и в нашу республику. Первый матч спортсмены РАФ провели у себя дома на стадионе «Озолниеки». Они встретились с алма-атинским буревесфником.

Основной состав РАФ: Баутрис, Стонда, Розеншток, Виноградов, Ахмеров, Коротков. Вилка, Куркулитис, скитс, Болдовенко, Танкелис, Момоц, Скукаускас, Аузиньш, Забениньш.

С первых же минут РАФ начали очень активную борьбу по всем направлениям: ответственность за исход игры в первом домашнем матче сопровождалась необходимостью реванша за проигрыш, который мы понесли в столице Казахстана.

Коротков с точного пенальти 7 мин. вывел спортсменов РАФ вперед 3: 0. По словам Шмиты, успешные каджаны Куркулитиса и Короткова уже 9: 0. Гостей ждет слишком острая игра, поэтому судья несколько раз показывает им желтую карточку. К концу тайма Коротков довел счет до 12: 0.

Во втором тайме, приостановив выездное наступление, регбисты РАФ вновь перехватили инициативу. Однако когда до конца матча оставалось 12 минут, арбитр был вынужден показать красную карточку одному из алматинских полузащитников. Но ... «Буревестник *», протестуя против такого решения, отказался от продолжения игры ...

Исход этого матча теперь будет решать Спортивно-техническая комиссия Федерации регби СССР.

Завтра регбисты РАФ встретятся с командой «Красноярский политехник» на стадионе «Озолниеки».
01.06.1976
1976-06-05sports_perv.jpg Sports (Латвия) SĀKA SLIKTI. BEIDZA LABI

Kārtējo spēli PSRS meistarsacīkšu pirmajā līgā savās mājās aizvadīja RAF regbisti. Šoreiz mūsu viesi bija Krasnojarskas «Politehnik» komanda.

RAF sākuma sastāvs šoreiz nedaudz izmainīts: Bautris, Kaišs, Rorenītoks, Korotejevs, Kekļa (Rudzītis), Jakov|evs, Dakša, Ahnrerovs (II puslaikā Gorlačovs), Smits, Korotkovs, Tankels, Momots, Skukausks, Auziņš, Zabeļins. Zinot «Politehnik» komandas stiprās puses, mūsējiem bija dots uzdevums spēlēt galvenokārt tikai ar rokām, tas ir, izmantot savu tehnisko un taktisko pārākumu. Diemžēl jau ar spēles pirmajām minūtēm visi labie padomi aizmirsās, un autobūvētāji, pieņēmuši studentu izaicinājumu, sāka skriešanos. Šādā spēlē vienmēr līdz šim panākumus bija guvuši sibīrieši, jo viņu teicamā fiziskā sagatavotība sevišķi izpaužas spēles Otrajā puslaikā, kad pretinieka spēki sāk apsīkt. Nelīdzēja arī nemitīgie RAF treneru atgādinājumi spēlēt ar rokām. Komanda stūrgalvīgi turpināja skriešanos. Turklāt šoreiz melnā diana bija RAF bombardierim O. Korotkovam. Trīs reizes pēc soda sitieniem bumba nepacēlās un tik ļoti nepieciešamie punkti netika gūti. Toties krasnojarskieši precīzi realizēja savu spēles plānu. Piecpadsmitajā minūtē, pārtvēruši Smita piespēli Tankelim, sludenti apskrēja mūsu komandas trīsceturtdaļlfniju un pie stūra karodziņa piezemēja bumbu. 4:0.

Neko labu nesolīja arī spēles turpinājums. Tikai ar lielu piepūli jelgavnieki tika līdzi ātrajiem pretiniekiem. Septiņas minūtes pirms puslaika beigām Korotkovs ar soda sitienu rezultāta starpību samazināja uz 3:4.

Otrajā puslaikā rafieši beidzot sāk veidot uzbrukumus, iesaistot tajos pussargu un trīsceturtdaļnieku līniju spēlētājus. Aktīvi sedzot pretinieku pa visu laukumu, saka grēkot viesu spēiēlāji, un Korotkovs pēc kārtējā soda sitiena izvirzīja vadībā savu komandu 6:4. Tiesa gan, tikai uz dažām minūtēm. Studenti ar patālu soda sitienu atguva vadību 7:6. Tomēr iniciatīva pamazām, bet noteikti pārgāja RAF komandas pusē. Kādā no uzbrukumiem Krasnojarskas pussargs neatļauti kavēja Smitu. Soda sitienu precīzi izpildīja Korotkovs 9:7. Ar efektīvu caurgājienu trīsceturtdaļnieku uzbrukumu pa kreiso malu pie stūra karodziņa noslēdza Skukausks 13:7. Korotkovs no pašas sanu līnijas realizēja piezemējumu 15:7. Tā jau bija uzvara.

Citi rezultāti: Ļeņingradas «Būrevestņik» r— EievAnas Tautas saimniecības Institūts 14:13, Leņirīgradas «Primoree» TaŠkētitas Politehniskais institūts rir 7:1. Alnni-Aias «Burevestņlk» MAI 12:3, Tiraspoles «Elektromai*' ļ.vovas «Stroifeļ» 10:10.

Nākošā spēle RAF komandai 13. jūnijā ar «Eleklromaš» vienību.

A. LĪDUMS

НАЧАЛОСЬ ПЛОХО. НАКОНЕЦ ХОРОШО

Следующий матч в первой лиге чемпионата СССР регбисты РАФ провели дома. На этот раз нашими гостями была красноярская команда «Политехник».

Первоначальный состав РАФ на этот раз был немного изменен: Баутрис, Кайш, Роренитокс, Коротеев, Кекля (Рудзитис), Яковлевс, Дакша, Анреров (Горлачовы во втором тайме), Смит, Коротковы, Танкельс, Момоц, Скукаускас, Аузиньш, Забенин. Зная сильные стороны команды «Политехник», нам была поставлена ​​задача играть в основном вручную, то есть использовать свое техническое и тактическое превосходство. К сожалению, с первых же минут игры все полезные советы были забыты, и машиностроители, приняв студенческий вызов, бросились вперед. До сих пор сибиряки добивались успеха в этой игре, поскольку их отличная физическая подготовка особенно ярко проявляется во второй половине игры, когда силы соперника начинают замедляться. Не помогли и постоянные напоминания тренеров РАФ играть руками. Команда упорно продолжала спешить. Кроме того, на этот раз черная диана была для бомбардировщика РАФ О. Короткова. Трижды после пенальти мяч не поднимался и столь необходимые очки не набирались. Однако красноярцы четко выполнили свой план на игру. На пятнадцатой минуте, перехватив передачу Смита на Танкеля, проповедники оббежали четверть четверти нашей команды и приземлили мяч на угловой флажок. 4: 0.

Продолжение игры тоже не сулило ничего хорошего. Лишь с большим трудом елгавчане догнали быстрого соперника. За семь минут до конца тайма Коротков с пенальти сократил разницу до 3: 4.

Во втором тайме «Раффианцы» наконец приступают к атаке с участием полузащитников и игроков четверть четверти. Активно накрывая соперника по всему полю, гости говорят грехи, а Коротков вывел свою команду вперед 6: 4 после очередного пенальти. Правда, всего на несколько минут. Студенты вернули лидерство с помощью длинного пенальти 7: 6. Однако инициатива постепенно, но однозначно перешла в сторону команды РАФ. В одной из атак красноярский полузащитник незаконно помешал Смиту. Штрафной бросок Коротков исполнил ровно 9: 7. Скукаускас 13: 7 закрыл трехчетвертную атаку на левом фланге у углового флажка результативной передачей. Коротков от боковой линии сделал счет 15: 7. Это уже была победа.

Другие результаты: Ленинградский "Буревестник" р - Институт народного хозяйства им. Еевана 14:13, Ленинградский Ташкентский политехнический институт "Приморье" рр 7: 4. Алма-Ата «Буревестник» МАИ 12:3, Тирасполь «Электромаш * львовов« Строитель» 10:10.

Очередная игра команды РАФ 13 июня с отрядом «Электромаш».
05.06.1976
1976-06-06sports_perv.jpg Sports (Латвия) Mūsu laikraksta lepriekšējā numurā ziņojām par PSRS regbija meistarsacīkšu pirmās līgas kārtējām .spēlēm. Pašlaik turnīra tabulā komandas sarindojušās šādi:

Primorec 4 4 0 0 64 —27 8
Burevestnik 4 4 0 0 48 —24 8
RAF 5 3 0 2 59-37 6
Burevestnik (A—A) 5 3 0 2 61—44 6
MAI 5 2 1 2 27 —39 5
Taškentas Pl 520337 49 4
Stroite! 5 1 2 2 50-51 4
Elektromaš 4 0 2 2 42-52 2
Polltehnik 3 0 1 2 16 —26 1
ETSI 4 0 0 4 16-71 0
A. LĪDUMS

В предыдущем номере нашей газеты мы анонсировали регулярные игры первой лиги чемпионата СССР по регби. На данный момент команды расположены в турнирной таблице следующим образом:
06.06.1976
1976-06-12ss_perv.jpg Советский спорт И В ПЕРВОЙ ЛИГЕ С РАЗЪЕЗДАМИ

В I лиге чемпионата страны выступают десять клубов — два ленинградских — «Буревестник» и «Приморец» , МАИ (Москва), «Политехник» (Красноярск), РАФ (Елгава), «Буревестник» (Алма-Ата), «Электромаш» (Тирасполь) , «Строитель» (Львов),
ТашПИ (Ташкент), ЕрИНХ (Ереван).
В отличие от розыгрыша прошлого года, который проходил по сложной, многоступенчатой схеме, нынешний регбисты I лиги проводят по графику, установленному для команд высшей лиги, то есть по системе с разъездами.
Сообщаем результаты уже состоявшихся игр:
«Политехник» — МАИ — 9:11, ЕрИНХ — РАФ — 0:20, «Строитель» — «Приморец» — 7:15, «Электромаш» — «Буревестник»
(Л) — 4:7, ТашПИ — « Буревестник» (А-А) — 20:10
«Строитель» — «Буревестник» (Л) — 3:11, «Электромаш» — «Приморец» — 16:23, «Буревестник» (А-А) — МАИ 18:3, ТашПИ — РАФ — 9:6.
«Буревестник» (А-А) — РАФ — 21:6, ТашПИ — МАИ — 0:10, ЕрИНХ — «Строитель» — 3:18.
МАИ — «Политехник» — 0:0, РАФ — «Буревестник» (А-А) — 12:0, «Буревестник» (Л) — ТашПИ — 16:4, «Приморец» — ЕрИНХ — 19:0, «Строитель» — «Электромаш» — 12:12.
«Буревестник» (Л) — ЕрИНХ — 14:13, «Приморец» — ТашПИ — 7:4, МАИ — «Буревестник» (А-А) — 3:14, РАФ — «Политехник» — 15:7, «Электромаш» — «Строитель» — 10:10.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
Положение на 12 июня
И В Н П Р/М
«Приморец» 4 4 0 0 64 — 27 8
«Буревестник» Л 4 4 0 0 48 — 24 8
РАФ 5 3 0 2 59 — 37 6
«Буревестник» А-А
МАИ 5 3 0 2 63 — 44 6
«Строитель» 5 2 1 2 27 — 41 5
ТашПИ 5 1 2 2 50 — 51 4
«Электромаш» 4 0 2 2 42 — 52 2
«Политехник» 3 0 1 2 16 — 26 1
ЕрИНХ 4 0 0 4 16 — 71 0
12.06.1976
1976-06-19burevestnik_len_in_tashkent.jpg Фото из архива о.гаманова 19.06.1976
1976-06-20sports_perv.jpg Sports (Латвия) RAF piektā uzvara

Pielijušajā Ozolnieku stadionā nepārtrauktu lietus gāžu pavadībā un visuzticamāko regbija draugu klātbūtnē RAF vienība aizvadīja kārtējo PSRS regbija meistarsacīkšu spēli ar Ļvovas «Stroiteļ». sajā sacensībā RAF sastāvā spēlēja Knišs (2. puslaikā Kalniņš), Stonda, Rudzītis, Vinogradov* (Rozenštoks), Korotejevs, Jakovļavs, Soldovenko, Ahmerovs, Tankels, Tatarincevs, Bakšejevs (Smits), Gorlačovs, Skukausks, Auziņš, Zabeļins. Plānota bija visai viegla spēle, jo (mūsu komanda ar ļvoviešiem tiekas pirmo reizi) viesi savā meistarībā un spēles manierē ir līdzīgi Tiraspoles «Elektromaš» komandai RAF iepriekšējiem pretiniekiem, kas tiks pārspēti. Diemžēl spēle izvērtās ļoti smaga, jo laika apstākļi nolīdzināja abu pretinieku tehnisko līmeni.

Pirmajā puslaikā, spēlējot pa vējam, autobūvētāji ieguva ievērojamu teritoriālo pārsvaru, bet realizēt to punktu guvumā nekādi neizdevās. Slapjā bumba izšķīrējos momentos negribēja klausīt. Tikai divdesmitajā minūtē Tatarincevam ar soda sitienu izdevās izvirzīt mājiniekus vadībā 3:0. Puslaika pēdējā minūtē vēlreiz Tatarincevs ar soda sitienu paaugstināja rezultātu 6:0.

Otrais puslaiks sākās ar viesu ļotf centīgu un pašaizliedzīgu cīņu. Uzbrūkot pa vējam ļvovieši viegli ieguva teritoriju un uzbruka ar lieliem spēkiem ar trīsceturtdaļnieku līniju, iesaistot tajā arī trešās līnijas uzbrucējus. Brīžiem likās, ka jelgavnieki neizturēs «Sfroiteļ» nepārtraukto spiedienu. Epizodiski veidojot pretuzbrukumus, rafieši ar lielu piepūli nokļuva arī viesu laukuma pusē. Kad līdz spēles beigām bija atlikušas astoņas minūtes, pēc grupu cīņas, kuru izspēlēja metrus desmit aiz centra līnijas viesu laukuma pusē, Ahmerovs ievadīja uzbrukumu. Saspēlējoties ar Jakovļevu, Ahmerovam irdevās ielauzties viesu ieskaites laukumā, bet piezemēšanās brīdī viņam bumbu izsita no rokām. Klāt bija Tatarincevs un piespieda bumbu ieskaites laukumā. 10:0. Pēc tam art realizācijas sitiens Tatarincevam bija veiksmīgs 12:0. Līdz spēles beigām rezultāts vairs nemainījās, un jelgavnieki izcīnīja piekto uzvaru. Nākamā spēle Maskavā az MAI.

*
Republikas meistarsacīkstēs Rīgas vagonbūvētāji, ar 15:3 pārspējot RCAII, izcīnīja ceturto uzvaru pēc kārtas un izvirzījās turnīra vadībā. Turpmākajās vietā» RAF, RCAII un «Baltika»

A. Līdums

Пятая победа РАФ

Команда РАФ провела очередную игру чемпионата СССР по регби с львовским «Строителем» на пристроенном стадионе Озолниеки в сопровождении сплошного дождя и в присутствии самых надежных друзей по регби. Книш (Калниньш во 2-м тайме), Стонда, Рудзитис, Виноградов * (Розенштокс), Коротеев, Яковляв, Солдовенко, Ахмеров, Танкель, Татаринцев, Бакшеев (Кузнец), Горлачов, Скукаус, Аузиньш, Забелин. Планировалось, что это будет довольно легкая игра, потому что (наша команда впервые встречает львовян) по мастерству и манере игры гости похожи на предыдущих соперников тираспольской команды «Электромаш» РАФ, которые будут избили. К сожалению, игра была очень сложной, так как погода выровняла техничных соперников обоих соперников.

В первом тайме, играя на ветер, автомобилестроители получили значительное территориальное преимущество, но не сумели его реализовать, набрав очки. Мокрый мяч не хотел прислушиваться к моментам решения. Лишь на двадцатой минуте Татаринцев сумел вывести хозяев поля вперед со счетом 3: 0 со штрафного. На последней минуте тайма Татаринцев вновь увеличил счет 6: 0 пенальти.

Второй тайм начался с очень упорной и самоотверженной борьбы между гостями. Атакуя на ветру, левиты легко завоевали территорию и атаковали с большой силой с трехчетвертной линии, задействовав нападающих третьей линии. Временами казалось, что жители Елгавы не выдержат постоянного давления Sfroitel. Во время эпизодической контратаки раффианцы также с большим трудом отошли на сторону корта. За восемь минут до конца игры после групповой борьбы, сыгранной в десяти метрах от центральной линии на чужой стороне, Ахмеров перешел в атаку. Играя с Яковлевым, Ахмеров сумел прорваться на площадку гостей, но в момент приземления отбил мяч. Татаринцев появился по сигналу у штанги и провел ее мимо вратаря. 10: 0. После этого артистический удар Татаринцеву оказался успешным - 12: 0. К концу игры результат не изменился, и ельгавчане одержали пятую победу. Следующая игра в Москве - МАИ.

*
В чемпионате республики рижские вагоностроители, обыграв RCAII со счетом 15: 3, одержали четвертую победу подряд и вышли в лидеры турнира. В следующих местах »РАФ, РКАИИ и« Балтика »
20.06.1976
1976-06-23krsk.png Политехник (Красноярск) В Ереван, «а продолжающееся первенство Советского Союза по регби, уехала наша команда «Политехник». Хотя накануне она неудачно выступила в матче с командой Московского авиационного института, однако намерена продолжать упорную борьбу за выход в высшую лигу. 23.06.1976
1976-06-26sports_perv.jpg Sports (Латвия) PSRS regbija meistarsacīkstēs sestajā un septītajā kārtā atzīmēti šādi rezultāti: Krasnojarskas «Politehnilo Ļeņingradas «Burevestņik» 25:3, Alma-Alas «Burevestņik» Taškentas PI 68:6. MAI «Stroiteļ» 11:6, Alma-Atas «Burevestņik» Ļeņingradas «Burevestņik» _ 4:12, TSI Ļeņingradas «Primorec» 18:16, MAI «Eiektromaš» 0:3, Alma-Atas «Burevestņik» «Primorec» 7:0, TSI Ļeņingradas «Burevestņik» 6:19. Stāvoklis turnīra tabulā paš reiz ir šāds:

Burevestņik (L) 7 6 0 1 82— 59 12
Burevestņik (A-A) 8 5 0 3 140— 62 10
RAF 7 5 0 2 91— 47 10
Primorec 6 4 0 2 80— 52 8
MAI 7 3 1 3 38— 48 7
Taškentas PI 8 3 0 5 67 152 6
Politehnik 5 2 1 2 65 32 5
Eiektromaš 7 1 2 4 55 72 4
Stroiteļ 7 1 2 4 56 74 4
Erevānas TSI 5 0 0 5 19— 95 0

В шестом и седьмом турах чемпионата СССР по регби зафиксированы следующие результаты: Красноярский политехнический Ленинградский Буревестник 25: 3, Алма-Аласский Буревестник Ташкент ИП 68: 6. МАИ «Строитель» 11: 6, Алма-Ата «Буревестник» Ленинградский «Буревестник» _ 4:12, ТТИ Ленинградский «Приморец» 18:16, МАИ «Эктромас» 0: 3, Алма-Атинский «Буревестник» «Приморец» 7 : 0, ТТИ Ленинградский «Буревестник» 6:19. Ситуация в турнирной таблице следующая:
26.06.1976
1976-06-30primorets-politekhnik_kr.jpg Фото 30.06.1976
1976-07-03sports_perv.jpg Sports (Латвия) TRIUMFĒJA AIZSARDZĪBA

PSRS regbija meistarsacīkšu astotās kārtas spēli RAF regbisti aizvadīja Maskavā ar Aviācijas institūta komandu, kura vēl pērn spēlēja augstākajā līgā. Laikam tieši tāpēc RAF sākuma sastāvs Bautris (Kaniņš), Rozenštoks, Stonda, Ahmerovs, Boldovenko, Jakovļevs, Korotkovs, KurkulTtis, Smits, Tatarincevs, Tankels, Gorlačovs, Skukausks, Auziņš un Zabeļins pirmajā puslaikā, pārlieku respektējot pretinieku, atdeva iniciatīvu un nonāca iedzinēju lomā. Jau desmitajā minūtē pēc asprātīgas maskaviešu kombinācijas no sānu iemefiena pa piecmetru zonu un pēc veiksmīga trīsceturfdaļnleku uzbrukuma rezultāts bija 8:0 MAI komandas labā. Otrajā puslaikā ratieši aktīvi uzbruka un iniciatīva bija viņu rokās. Pēc pussargu smita un Tankela kopīgas sadarbības Tankels piespieda bumbu pretinieku ieskaites laukumā vārtu tuvumā. Vairs tikai 4:8. Citkārt precīzo sitienu autors Korotkovs šoreiz no labas pozīcijas realizācijas sitienu raidīja vārtiem garām. Kā vēlāk izrādījās, Šie divi punkti bija liktenīgi. Spēles turpinājumā jelgavnieku pārsvars vēl vairāk pieauga. Zabeļins tomēr samazināja punktu deficītu līdz 7:8, bet tas arī bija viss. Maskavieši pašaizliedzīgā aizsardzības spēlē saglabāja viena punkta pārsvaru un uzvarēja. Atbildes spēle notiks svētdien Ozolnieku stadionā.

Aizvadītajā kārtā vēl atzīmēti šādi rezultāti: Ļeņingradas «Burevestnik» Krasnoļarskas «Politehnik» 16:6, Ļeņingradas «Priznorec» Alma Atas «Burevestņik» 7:10.

A. LĪDUMS

ЗАЩИТА TRIUMPHE

Восьмой тур чемпионата СССР по регби сыграли регбисты РАФ в Москве с командой Авиационного института, выступавшей в прошлом году в высшей лиге. Наверное, поэтому в стартовом составе РАФ Баутрис (Каниньш), Розеншток, Стонда, Ахмеров, Болдовенко, Яковлев, Коротков, КуркулТтис, Смит, Татаринцев, Танкель, Горлачов, Скукаускас, Аузиньш и Забениньш в первом тайме, роль. Уже на десятой минуте после хитрой московской комбинации с боковой стенки за пятиметровую зону и после удачной четвертьвентарной атаки результат - 8: 0 в пользу команды МАИ. Во втором тайме «Крысы» активно атаковали, и инициатива была в их руках. После непродолжительной схватки с защитником Танклс наконец вернул мяч. Не более 4: 8. Коротков и Коротков, и Коротков ничего не могли поделать, ныряли и уворачивались, он все кончил. Как позже выяснилось, эти два очка были фатальными. По мере того, как игра продолжалась, доминирование елгавчан еще больше увеличивалось. Забелин же сократил дефицит до 7: 8, но и все. Москвичи сохранили преимущество в одно очко в самоотверженной обороне и выиграли. Игра-ответ состоится в воскресенье на стадионе «Озолниеки».

В последнем туре также были отмечены следующие результаты: ленинградский «Буревестник», Красноларск «Политехник» 16: 6, ленинградский «Приморец», Алма-Атинский «Буревестник» 7:10.
03.07.1976
1976-07-06rb.jpg Rigas Balss PSRS regbija čempionāta pirmajā līgā nule Jelgavā RAF regbisti ar 6:3 pārspēja Maskavas aviācijas institūta komandu un turnīra tabulā izvirzījās otrajā vietā. Turnīra vadošais piecnieks patlaban ir šāds:

«Burevestnik» (Leņingrada) l6— 2
RAF 12— 6
«Burevestņik» (Alma-Ata) 12— 8
«Primorec» (Leņingrada) 10— 6
MAI 9 9

Nākamā spēle ratiesiem būs Jelgavā 11. jūlijā ar «Primorecn komandu

В первой лиге чемпионата СССР по регби РАФ обыграл команду МАИ со счетом 6:3 и занял второе место в турнирной таблице. Текущая пятерка лидеров турнира:

«Буревестник» (Ленинград) 16–2
РАФ 12-6
Буревестник (Алма-Ата) 12-8
Приморец (Ленинград) 10-6
МАИ 9 - 9

Следующая игра состоится 11 июля в Елгаве с командой «Приморец».
06.07.1976
1976-07-10jelgava.jpg Darba Uzvara (Елгава) Jau piecas spēles savās mājās — Ozolnieku stadionā aizvadījusi mikroautobusu rūpnīcas «RAF» regbija komanda. Visās piecās spēlēs izcīnītas uzvaras. Vispirms rafie~i ar 12:0 pārspēja Alma-Atas «Burevestņiku»,. tad ar 15:8 Krasnojarskas «Politehnik», ar 20:10 Tiraspoles «Elektroma~» un ar 12:0 tvovas «StroiteJ». Pēdējā uzvara pret spēcīgo Maskavas Aviācijas institūta komandu nāca grūtā, dramatiskā cīņā spēles pēdējās minūtēs. kad rafietis Oļegs Korotkovs realizēja divus soda sitienus, izvirzot savu komandu vadībā ar 6:3. Tagad mūsu komandai priek~ā divas grūtas spēles ar Leņingradas komandām «Primorec» un «Btirevestņik». «Primorec» ir pirmās līgas potenciāli spēcīgākā vienība, kaut arī pa~reiz tā zaudējusi

Команда по регби завода микроавтобусов «РАФ» уже провела пять матчей дома - на стадионе Озолниеки. Победы во всех пяти играх. Сначала обыграли алма-атинский «Буревестник» со счетом 12:0, затем 15:8 красноярский «Политехник», 20:10 тираспольский «Электромаш» и 12:0 «Строитель» Львов. Окончательная победа над сильной командой Московского авиационного института пришлась на тяжелую драматичную битву на последних минутах игры, когда Олег Коротков реализовал два удара, выведя свою команду вперед со счетом 6:3. Сейчас нашей команде предстоят две непростые игры с ленинградскими командами «Приморец» и «Буревестник». Приморец потенциально является сильнейшей командой в первой лиге, хотя однажды проиграл.
10.07.1976
1976-07-13sports_perv.jpg Sports (Латвия) IEDZĪT NEIZDEVĀS

RAF regbija komanda savā laukumā kārtējā PSRS meistarsacīkšu pirmās līgas spēlē sacentās ar spēcīgo Ļeņingradas vienību «Primorec». RAF sākuma sastāvs: Kaniņš, Kurkulīlis, Rozenštoks, Kekļa, Rudzītis, Jakovļevs, Korotkovs, Ahmerovs, Smits, Tatarincevs, Tankels, Rižovs, Momots, Gorlačovs un Zabeļins jau ar pirmajām minūtēm sāka toli aktīvu uzbrukuma spēli, tomēr, kā tas jau nereti redzēts, noslēgumā pietrūka vajadzīgās precizitātes. Augstu meistarību demonstrēja bijušie PSRS izlases spēlētāji Gapaņuks un Čistjakovs, parādot, ka pulveris vēl sauss. Panākumu ļeņingradieši guva 29. minūtē ar soda sitienu 3:0.

Otrajā puslaikā, kad bija spēlētas 10 minūtes, novēlotu tvērienu pretinieku laukuma pusē izdarīja Rozenštoks. Viesu aizsarga sistā bumba krita metrus 18—20 no mūsu vārtiem, un «Primorec» no tik izdevīgas pozīcijas preCīzi realizēja soda sitienu 6:0. Autobūvētāji palielināja spēles tempu. Vairākus mūsējo uzbrukumus apturēja uz ieskaites laukuma līnijas. Kaniņam pie labā stūra karodziņa pietrūka dažu centimetru, bet Momots trīsceturtdaļnieku uzbrukuma noslēgumā, atrodoties jau uz gala līnijas, neprecīzi piespēlēja Gorlačovam. Kad rafiešu ofensīva apsīka, viesi, nonākuši mūsu laukuma pusē, izveidoja kombināciju, iesaistot tajā trīsceturtdaļniekus un trešās līnijas spēlētājus. Rezultāts pēc piezemējuma kļuva f0:0 viesu labā. Un atkal rafiešu ofensīva. Šoreiz veiksmīga. To ieskaites laukumā noslēdza Smits. Korotkovs, realizējot piezemējumu, samazināja starpību 10:6. Iniciatīva pamazām pārgāja jelgavnieku pusē. Spēles 63. min. tiesnesis viesiem piešķīra soda sitienu. «Primorec» aizsargs to realizēja, paaugstinot rezultātu 13:6, un praktiski atņēma RAF komandai cerības uz uzvaru. Tomēr RAF uzbrukumi turpinājās ar iepriekšējo sparu. Spēles pēdējā minūtē pie ieskaites laukuma neaiļauti kavēja Gorlačovu bez bumbas. Tiesnesis ieskaitīja piezemējumu. Rižovs to realizēja, un spēles beigu rezultāts kļuva 13:12 «Primorec» labā. Pirmais rafiešu zaudējums savā laukumā.

Nākamā spēle mūsējiem rīt Ozolniekos ar turnīra līderi —Ļeņingradas «Burevesiņiku».

A. Līdums

Команда РАФ по регби на своем поле соревновалась с сильной ленинградской командой «Примореч» в первом матче чемпионата СССР первой лиги. Стартовый состав РАФ: Каниньш, Куркулилис, Розенштокс, Кекля, Рудзитис, Яковлевс, Коротков, Ахмеров, Смит, Татаринцев, Танкель, Ризов, Момот, Горлачов и Забелин начали игру на первых минутах, не хватало точности. Игроки бывшей сборной СССР Гапанюк и Чистяков показали высокое мастерство, показав, что порошок еще не высох. На 29-й минуте «Ленинградцы» реализовали пенальти со счетом 3: 0.

Во втором тайме Розенштокс поздно ловил мяч на чужой половине поля. Мяч от вратарских ворот упал на 18-20 метров от наших ворот, и «Примореч» из столь выгодной позиции преСисис забил 6: 0. Строители автомобилей увеличили темп игры. Несколько наших атак были остановлены на тестовой линии. Клык был на несколько сантиметров короче в правом углу, но в конце трехчетвертной атаки Момот, уже находившийся на лицевой линии, неточно отдал на Горлачова. Когда наступление Раффиана поутихло, гости, перейдя на сторону нашей площадки, образовали комбинацию из игроков трех четвертей и третьей линии. Результат после приземления стал 10: 0 в пользу гостей. И снова наступление Рафа. На этот раз удачно. Смит закончил это на тестовой площадке. Коротков сократил разницу до 10: 6 при реализации площадки. Инициатива постепенно перешла в сторону Елгавы. Игры 63 мин. Судья назначил гостям пенальти. Защитник «Примореча» понял это, увеличив счет до 13: 6, и практически лишил команду РАФ надежды на победу. Однако атаки RAF продолжались с прежней энергией. Последние минуты игры на тестовой площадке беспрепятственно Горлачову без мяча. Судья прошел мимо. Рыжов это понял, и итог игры - 13:12 в пользу «Примореча». Первая потеря Раффиана на его поле.

Следующая игра у нас завтра в Озолниеках с лидером турнира - ленинградским «Буревестником».
13.07.1976
1976-07-15rb_ru.jpg Rigas Balss ПОБЕДА НАД ЛИДЕРОМ

Вчера в очередном матче первой лиги чемпионата страны по регби регбисты РАФа со счетом 13:4 обыграли лидера турнира — команду ленинградского «Буревестника», нанеся ей второе поражение.
15.07.1976
1976-08-01sports_perv.jpg Sports (Латвия) Pamācošs zaudējums

Šogad pēdējo PSRS meistarsacīkšu spēli savā laukumā RAF regblsti aizvadīja ar Taškentas Politehniskā institūta komandu. Pirms šīs spēles jelgavnieki aiz abām Ļeņingradas komandām ieņēma stabilu trešo vietu., atpaliekot no līderiem tikai par vienu punktu.

Liekas, šis apstāklis un arī teicami aizvadītās pēdējo divu kārtu spēles ar Ļeņingradas komandām bija mūsējiem sagrozījis galvas. Nelīdzēja informācija, ka Maskavā, iepriekšējā kārtā, studenti tikad pēdējās minūtēs ar 10:11 zaudēja MAĻ nelīdzēja arī atgādinājums par zaudējumu Taškentā 6:9. Un RAF sākuma sastāvs Kaniņš (Bautris 50. min ), Kurkulītis (Rudzītis 55. min.), Rozenštoks, Vinogradovs, Kekļa (Korotejevs, 70. min.), Korotkovs, Boldovenko, Ahmerovs, Smlts, Tatarincevs, Tankels, Rižovs, Bakšejevs, Auziņš, Zabeļins (Gorlačovs, 52. min.) izgāja laukumā ar apziņu, ka šīs dienas spēle ir tikai formalitāšu kārtošana. Vēl vairāk pašapziņa pieauga, kad jau spēles pirmajā minūtē pēc trīsceturtdaļnieku uzbrukuma Auziņam līdz ieskaites laukumam pietrūka nepilns metrs, bet vēl pēc minūtes Korotkovs ar soda sitienu atklāja rezultātu. Aizsteidzoties notikumiem priekšā, jāteic, ka šoreiz par pašpārliecinātibu bija dārgi jamaksā. Jūtot, ka uzvara nāks viegli, raf-ieši nespēlēja ar ierasto centību, bet pielāgojās viesu spēles veidam, t.i., sita bumbu tālu pretinieka laukuma pusē, cerot uz aizsargu kļūdu. Taču studenti šādā mačā jutās kā zivis ūdenī. Un, kaut. ari rezultāts pēc soda sitieniem pirmajā puslaikā pieauga: līdz 9:0. spēles tālākais liktenis radīja pamatotas bažas. jo mūsējie laukumā likās pagalam miegaini un nevarīgi. Otrā-puslaika sākumā divas reizes kļūdījās Zabeļins. Rezultāts pēc diviem piezemējumiem kļuva 9:8, un Zabeļins traumas dēļ atstāja laukumu. Nelīdzēja arī spēlētāju maiņas. Viesi turpināja savu visai primitīvo, bet šādā mačā rezultatīvo spēles veidu, kuram RAF regbisti pakļāvās. Tikai tad, kad līdz spēles beigām bija atlikušas vairs septiņas minūtes un rezultāts bija pieaudzis līdz 27:9, rafieši pamodās. Bet, kā jau tas parasti tādās reizēs ir, pietrūka laika. Ar pavisam elementāri vienkāršu trīsceturtdaļnieku uzbrukumu (pirmo šajā spēlē) Auziņš samazināja rezultāta starpību uz 27:15. Tas arī bija viss, ko pēdējā mirklī varēja glābt. Piedzīvots pamācošs zaudējums. Atlikušās piecas spēles RAF aizvadīs izbraukumā.

A. Līdums

Поучительная потеря

В этом году последнюю игру чемпионата СССР на ее поле играла команда РАФ по регби Ташкентского политехнического института. Перед этой игрой елгавчане заняли стабильное третье место, уступив обеим ленинградским командам, отставая от лидеров всего на одно очко.

Похоже, это обстоятельство, а также прекрасные прошлые двухтуровые игры с ленинградскими командами потрясли нас. Информация о том, что в Москве в предыдущем туре студенты проиграли на последних минутах со счетом 10:11, не помогла напоминанию о проигрыше в Ташкенте 6: 9. И в стартовом составе РАФ Каниньш (Баутрис, 50 ​​мин.), Куркулитис (Рудзитис, 55 мин.), Розеншток, Виноградов, Кекля (Коротеев, 70 мин.), Коротков, Болдовенко, Ахмеров, Шмитс, Татаринцев, Танкелс, Рыжов, Бакшеев, Аузиньш, Забелин (Горлачов, 52 мин.) знание того, что сегодняшняя игра - это всего лишь вопрос формальностей. Уверенность в себе еще больше возросла, когда на первой минуте игры после трехчетвертной атаки Аузиньш оказался менее чем в метре от тестовой зоны, но еще через минуту Коротков показал результат со штрафного удара. В ожидании событий на этот раз за уверенность в себе было дорого заплатить. После непродолжительной схватки с защитником Раф-Иеши, казалось, немного растерялся и упал до приемлемого уровня организации. Но в таком матче школьники чувствовали себя рыбами в воде. И кое-что. Результат после пенальти в первом тайме также увеличился: до 9: 0. Дальнейшая судьба игры вызвала законные опасения. потому что наши на площади казались сонными и беспомощными. В начале второго тайма Забелин допустил две ошибки. После двух приземлений счет был 9: 8, и Забелин покинул поле из-за травмы. Смена игроков тоже не помогла. Гости продолжили свой довольно примитивный, но в этом матче результат игры, которому подчинились регби РАФ. Только когда до конца игры оставалось всего семь минут и счет вырос до 27: 9, раффианцы проснулись. Но, как это обычно бывает, времени не хватало. Очень элементарной простой атакой в ​​три четверти (первой в этой игре) Аузиньш сократил разницу до 27:15. Это было все, что можно было спасти в последнюю минуту. Понесена поучительная потеря. Остальные пять игр будут сыграны РАФ на выезде.
01.08.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf01.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf02.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf03.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf04.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf05.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf06.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf07.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf08.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf09.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf10.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf11.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf12.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf13.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf14.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf15.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf16.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf17.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf18.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf19.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf20.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf21.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf22.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-09-29burevestnik_len-raf23.jpg Фото из архива о.гаманова 29.09.1976
1976-11-18ji_photo.jpg Jaunais Inženieris (Рига) Команда регбистов ТашПИ — неоднократный чемпион Узбекской ССР — участвует во всесоюзном первенстве в классе «А». 18.11.1976
1976-12-07ss_perv.jpg Советский спорт 07.12.1976
1977-09-16ss_perv.jpg Советский спорт ТРИ ПРЕТЕНДЕНТА, А ВАКАНСИЯ ОДНА

Без поражений прошли первый круг финального турнира для команд первой группы студенты Киевского политехнического института (КПИ). Для того чтобы завоевать одну из двух путевок в высшуюлигу, регбистам КПИ достаточно во втором круге добыть всего два очка.
Надежды на вторую вакансию сохраняют регбисты столичного «Автомобилиста», елгавского РАФа и алма-атинского «Буревестника».

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ДСК — КПИ — 0:8, «Буревестник» — «Автомобилист» — 16:10, РАФ — МАИ — 32:15, «Буревестник» — КПИ — 13:22, РАФ — ДСК — 27:14, «Автомобилист» — МАИ — 30:3, ДСК — МАИ — 9:13, КПИ — «Автомобилист» — 13:4, «Буревестник» — РАФ — 11:17. ДСК — «Автомобилист» — 0:4, МАИ — «Буревестник» — 18:13. КПИ — РАФ — 28:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
Положение после первого круга
ВНП Р/М О
КПИ (Киев) 6 0 0 123-44 12
«Автомобилист» (Москва) 4 0 2 78—53 8
РАФ (Елгава) 3 0 3 100—98 6
«Буревестник» (Алма-Ата) 2 1 2 89—87 5
МАИ (Москва) 1 1 4 73—141 3
ДСК (Кутаиси) 1 0 5 43—83 2

Если шестерка команд, оспаривающая две путевки в высшую лигу, сыграла лишь половину матчей финального турнира, то
«утешительные» соревнования, проходившие в литовском городе Кедайняй, уже назвали неудачников нынешнего сезона. Студенческие команды Ташкента и Ленинграда вынуждены покинуть первую лигу.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Места с 7-го по 12-е

В H П Р/М О
«Строитель» (Львов) 5 0 1 74—41 10
«Стаклес» (Каунас) 4 0 2 89—53 8
«Электромаш» (Тирасполь) 4 0 2 73—55 8
КГУ (Казань) 2 0 4 100—83 4
ТашПИ (Ташкент) 2 0 4 57—114 4
«Буревестник» (Ленинград) 1 0 5 57—109 2
16.09.1977