Чемпионат Украины 1976

1976-10-xx.
Спартак ХБуревестник Од — 10:10