Все матчи сезона 1980

Чемпионат Латвии 1980

Играли с 13 мая по ?? октября.

РИИГА исключена за несоблюдение регламента.

Итоги

М Команда И В Н П Р/О О -
1 РАФ Елгава - - - - -
2 РВЗ Рига - - - - -
3 Металлист Елгава - - - - -
4 Зиемильблазма Рига - - - - -
5 ВЭФ Рига - - - - -
6 Коммутатор Рига - - - - -

Документы

Заголовок Источник Описание Месяц/Год Ссылка
1980-05-14sports.jpg Sports (Латвия) Pirms 20 gadiem aizsākas republikas regbija vēsture. VEF stadionā notika pirmais treniņš. Šeit aizvakar atklāja republikas 13. čempionātu. Par šī sporta veida izaugsmi republikā liecina 32 komandas, kuras dažādās grupās pieteikušās jubilejas gada čempionātā. Pirmie rezultāti: RAF RCAII 14:4, «Ziemeļblāzma» «Metālists» 10:6, RCAII «Metālists» 12:0, «Metālists» «Komutators» 30:7.

Mūsu regbija pionieru vefiešu organizētajā turnīrā uzvarēja VEF regbisti. Tālākajās vietās Tbilisi studenti, RVR un Ļeņingradas «Trūd».

A. Līdums

История республиканского регби началась 20 лет назад. Первая тренировка прошла на стадионе ВЭФ. Вчера здесь открылся 13-й республиканский чемпионат. О росте этого вида спорта в республике свидетельствуют 32 команды, которые вошли в различные группы в юбилейном ежегодном чемпионате. Первые результаты: RAF RCAII 14: 4, «Северное сияние» «Металлист» 10: 6, RCAII «Металлист» 12: 0, «Металлист» «Switch» 30: 7.

Наши первопроходцы в регби выиграли турнир ВЭФ по регби. В дальнейших местах тбилисские школьники, РВР и ленинградский «Труд».
14.05.1980
1980-08-27jelgava.jpg Darba Uzvara (Елгава) REGBIJS

Jelgavas mašīnbūves rūpnīcas regbistiem sācies otrais čempionāta aplis BASB «Daugava» turnīri, un septembra sākumā turpinā sies republikas čempionāta spēles visās četrās vecuma grupās. Kā tad ir veicies «Metālista» regbistiem pēc pirmā apļa savā desmitajā darbības gadā?

Republikas meistarsacīkstēs pieaugušo grupā «Metālista» vīri nezaudē cerības cīnīties par čempionāta medaļām (atcerēsimies, ka 1978. gadā viņi bija otrā vietā). Ka komanda ir spēcīga, par to liecina «Daugavas» čempionāta pirmajā aplī izcīnītā trešā vieta.

Bez zaudējuma pirmo apli beidza jaunieši vidējā vecuma grupā. Pagājušā gada republikas čempionātā viņi guva sudraba medaļas, bet šogad mērķis atgūt spēcīgākās komandas nosaukumu, kā tas bijis iepriekšējos gados. Šogad četri «Metālista» spēlētāji (Rims Jelinskis, Kaspars Vekše, Vladimirs Ponomarjovs tin Vladimirs Seršņovs) tika iekļauti republikas izlasē un piedalījās PSRS čempionātā Kajiņingradā.

Jaunākajā jauniešu grupā ar vienu zaudējumu (pret RAF) čempionātā otro vietu izcīnīja sporta kluba «Ozolnieki» jaunie regbisti. «Metālista» komandā šogad ir pārsvarā 1968. gadā dzimušie zēni, un cīņa par medaļām ir jāatliek uz citu gadu.

Diemžēl neiepriecina vecākās grupas jaunieši, kuri vēl nesen prata izcīnīt medaļas republikas čempionātā. Gribētos, lai šo grupu spēlētājiem būtu vairāk nopietnības treniņu apmeklēšanai, jo tieši no viņiem gaidām labu papildinājumu «Metālista» pieaugušo komandai.

V. Liepiņš

Стартовал второй тур чемпионата регбистов Елгавского машиностроительного завода БАСБ «Даугава», и в начале сентября игры чемпионата республики продолжатся во всех четырех возрастных группах. Так как же регбисты «Металлиста» прошли после первого круга на десятом году работы?

В чемпионате республики во взрослой группе «Металлист» мужчины не теряют надежды побороться за чемпионские медали (напомним, в 1978 году они были на втором месте). О том, что команда сильна, свидетельствует третье место, завоеванное в первом туре чемпионата «Даугавы».

Молодые люди средней возрастной группы без потерь финишировали на первом круге. Они выиграли серебряные медали на республиканском чемпионате в прошлом году, но в этом году цель - вернуть себе титул сильнейшей команды, как это было в предыдущие годы. В этом году четыре игрока «Металлиста» (Римс Елинскис, Каспарс Векше, Владимир Пономарев и Владимир Сершнев) вошли в состав сборной и участвовали в чемпионате СССР в Калининграде.

В самой молодой группе молодежи с одним поражением (против РАФ) в чемпионате второе место заняли юные регбисты спортивного клуба «Озолниеки». В этом году команду «Металлиста» составляют в основном мальчики 1968 года рождения, и борьбу за медали нужно перенести на другой год.

К сожалению, молодые люди старшей группы, которые до недавнего времени могли завоевывать медали республиканского первенства, не в восторге. Хотелось бы, чтобы игроки этих групп более серьезно относились к тренировкам, потому что мы ждем от них хорошего пополнения во взрослую команду «Металлиста».

В. Лиепиньш
27.08.1980
1980-09-16jelgava.jpg Darba Uzvara (Елгава) REGBIJS

Beidzies 1980. gada BASB «Daugavas» rīkotais čempio-1 nāts regbijā. Mašīnbūves rūpnīcas regbisti pēc pirmā apļa spēlēm atradās trešajā vietā. Otrajā aplī komanda cīnījās ar vēl lielāku cīņas gribu. Pēc pārliecinošām uzvarām pirmoreizi iegūts BASB «Daugava» vicečempiona nosaukums. Tas ir liets komandas un vecākā spēlējošā trenera J. Bergmaņa panākums. Čempiona godā —’ RAF meistarkomanda, kura turnīru beidza bez zaudējumiem. Tagad «Metālista» komanda! un vecākajam trenerim Jānim Bergmanim jādomā, kā veiksmīgi aizvadīt izšķirošās spēles ari republikas čempionātā. Jau gūtas loti vajadzīgas uzvaras pret spēcīgiem pretiniekiem. Tā «Metālista» puiši pārliecinoši ar 44:4 uzvarēja «Ziemeļblāzmu». Gūts pārsvars ari spēlē ar vairākkārtējo republikas čempionu VEF komandu.

Loti svarīga spēle mašīnbūves rūpnīcas regbistiem būs jāaizvada 17. septembri pulksten 18 Ozolnieku stadionā ar RVR komandu, kura ari pretendē uz republikas čempionu medajām. Tikai uzvara dos iespēju turpināt ciņu par godalgoto vietu.

V. Liepiņš

Завершился чемпионат 1980 года по регби, организованный БАСБ «Даугава». Регби от машиностроительного завода занял третье место после игр первого круга. Во втором раунде команда боролась с еще большим желанием бороться. После убедительных побед впервые был получен титул вице-чемпиона БАСБ «Даугава». Это успех команды и старшего игрового тренера Я. Бергманиса. В честь чемпиона - мастеров РАФ, завершивших турнир без потерь. Теперь команда «Металлист» и старшему тренеру Янису Бергманису нужно подумать о том, как успешно сыграть решающие партии в чемпионате страны. Уже одержаны столь необходимые победы над сильными соперниками. Таким образом, ребята из «Металлиста» убедительно выиграли «Зиемильблазма» со счетом 44:4. Преимущество получили также играя с командой многократных чемпионов республики ВЭФ.

Очень важный матч для регбистов машиностроительного завода предстоит сыграть 17 сентября в 18:00 на стадионе «Озолниеки» с командой «РВЗ», которая также борется за медали чемпионов республики. Только победа даст возможность продолжить борьбу за призовое место.

В. Лиепиньш
16.09.1980
1980-10-10jelgava.jpg Darba Uzvara (Елгава) REGBIJS

Jelgavas «Metālista* un Rīgas vagonu rūpnīcas komandas katru gadu jo sīvi cīnās par labāku vietu dažādos republikas mēroga turnīros. Šoreiz abu komandu vecākajiem treneriem Jānim Bergmanim («Metālists») un Arnoldam Spādern (RVR) par punktu gūšanas problēmām nav jādomā. Spēle?. kas svētdien pulksten 12 sāksies «Daugavas» stadionā, būs svētku noskaņojums. Jelgavas mašīnbūves rūpnīcas regbisti draudzības sacensībā ar ierastajiem partneriem aizvadīs savu 300. spēli.

Pagājuši desmit gadi, kopš treneris A. Spāde noorganizēja Jelgavas mašīnbūves rūpnīcā regbija komandu. Viņš brauca kopā ar RVR spēlētājiem no Rīgas un mācīja jelgavniekiem pirmās šīs spēles iemaņas. 1971. gadā nodarboties ar komandu apņēmās toreizējais VEF komandas spēlētājs un šī kluba jauniešu treneris Jānis Bergmanis. Toreiz jaunie vefieši bija spēcīgākie republikā.

Viegli nebija, jo pēc darba vajadzēja steigties uz treniņiem un spēlēm savā komandā, bet brīvajās dienās braukt uz Jelgavu. Patīkami, ka rūpnīcas vadība ir vienmēr nākusi un joprojām nāk pretī kuplajam regbistu pulkam un spēlētāji šo uzticību cenšas attaisnot.

Republikas čempionāti! «Metālists» piedalās četrās vecuma grupās. Katrā grupā regulāri izcīnītas medaļas. Jaunākajā un vidējā grupā jelgavnieki īr vairākkārtējie republikas' čempioni. Sevišķi liels panākums gūts 1978. gada, kad komanda izcīnīja sudraba medaļas un tiesības piedalīties PSRS kausa izcīņā. Arī šogad «Metālista* komanda veiksmīgi aizvada čempionāta otro apli un cer izcīnīt kādu no godalgotajām vietām. Tāpat RVR regbisti ir vieni no spēcīgākajiem mūsu republikā.

V. Liepiņš


Ежегодно команда Jelgava «Metālista * и Рижские вагоноремонтный завод бороться за лучшее место в различных национальных турнирах. На этот раз старшим тренерам обеих команд Янису Бергманису («Металлист») и Арнольду Спадерну (RVR) не нужно думать о проблемах с набиранием очков. Игра?. который начнется в воскресенье в 12 часов на стадионе «Даугава», будет праздничное настроение. Регбисты Елгавского машиностроительного завода сыграют свой 300-й матч в товарищеском соревновании со своими обычными партнерами.

Прошло десять лет с тех пор, как тренер А. Спаде организовал на Елгавском машиностроительном заводе команду по регби. Он ездил вместе с игроками RVR из Риги и обучал жителей Елгавы первым навыкам этой игры. В 1971 году тогдашний игрок команды ВЭФ и молодежный тренер клуба Янис Бергманис взялись работать с командой. В то время молодые вефи были сильнейшими в республике.

Это было непросто, потому что после работы мне приходилось спешить на тренировки и игры в моей команде, а в свободные дни ехать в Елгаву. Отрадно, что руководство фабрики всегда приходило и до сих пор сталкивается с толпой регбистов, и игроки пытаются оправдать это доверие.

Чемпионат Республики! «Металлист» участвует в четырех возрастных группах. В каждой группе регулярно разыгрываются медали. В младшей и средней группе елгавчане являются многократными чемпионами республики. Особого успеха удалось добиться в 1978 году, когда команда завоевала серебряные медали и право на участие в Кубке СССР. Также в этом году команда «Металлист» успешно завершила второй тур чемпионата и надеется занять одно из призовых мест. Регби RVR также является одним из сильнейших в нашей республике.

В. Лиепиньш
10.10.1980
1980-10-11jelgava.jpg Darba Uzvara (Елгава) REGBIJS

Republikas meistarsacīkstēs atlikusi vairs tikai viena spēle. RAF regbisti divas kārtas pirms turnīra noslē guma jau piekto reizi nodro šinājuši sev čempionu titulu, bet otrās un trešās vietas liktenis izšķirsies tikai pēdē jā spēlē sestdien pulksten 12 Ozolnieku stadionā, kad tik sies abas Jelgavas komandas RAF un «Metālists».

«Metālista» uzvaras gadī jumā jelgavnieki apsteigs RVR regbistus, jo savstarpējās spēlēs mašīnbūvētāji uzrādījuši labāku rezultātu. Turnīra vadošais četrinieks pirms pēdējās spēles:

RAF 27
RVR 23
Metālists 21
Ziemeļblāzma 19

*

Harkovā noslēdzies PSRS meistarsacīkšu pirmās līgas finālturnīra otrais posms. Rafiesi, jau pirmajā spēlē ar 13:3 pārspējot tuvākos konkurentus Novokuzņeckas celtniecības institūta studentus, nostiprinājās vadībā un turnīru beidza kā uzvarētāji. Aiz RAF komandas palika Maskavas MAI un Leņingradas universitātes komanda. Pirmās līgas noslēguma tabula:

RAF 18
SMI (Novokuzņecka) 16
LVU (Ļeņingrada) 15
Urožai (Kuibiševa) 15
MAI (Maskava) 14
KPI (Kauņa) 14
TPI (Taškenta) 12
Spartaks (Harkova) 8

A. Eihe


В республиканском чемпионате осталась только одна игра. Регби РАФ в пятый раз до конца турнира завоевал титул, но судьба второго и третьего места решится только в последней игре субботы в 12 часов на стадионе Озолниеки, когда обе елгавские команды РАФ и «Металлист» встретятся.

В случае победы «Металлиста» елгавчане обгонят RVR, потому что машиностроители показали лучший результат во взаимных играх. Четверка лидеров турнира перед последней игрой:


В Харькове завершился второй этап финального турнира первой лиги чемпионата СССР. Рафис, уже в первой игре 13:3, обыграв ближайших к студентам Новокузнецкого строительного института конкурентов, укрепил свое лидерство и завершил турнир победителем. За командой РАФ стояли Московский МАИ и команда Ленинградского университета.
11.10.1980
1980-10-17jelgava.jpg Darba Uzvara (Елгава) REGBIJS

Spraigi ritēja republikas meistarsacīkšu pēdējā spēle starp abām Jelgavas komandām. Rafieši šo spēli aizvadīja jau čempiona godā, bet «Metālista» vīriem tā bija cīna par vicečempionu titulu. Spēles sākumā vadībā izvirzījās autobūvētāji ar 4:0. Tomēr pirmo puslaiku savā labā ar 11:8 noslēdza «Metālists». Otrajā puslaikā RAF komanda parādīja čempionu cienīgu spēku un uzvarēja ar 20:11. Tā šīgada meistarsacīkstes noslēgtas bez zaudējuma. Jāatzīmē, ka rafieši čempiona titulu izcīna piekto reizi nēc kārtas. Meistarsacīkšu tabulas vado šais piecnieks ir šāds:

R4F 30
RVR 24
Metālist 22
Ziemeļblāzma 19
VEF 12

Republikas meistarsacīkšu spēles vēl turoina jauniešu komandas truās vecuma grupās. RAF zēni pašlaik ir līderi 13—14-gadīgo zēnu grupā, bet «Metālista» komanda ir pirmajā vietā 15—16-gadīgo zēnu grupā.

A. Eihe

Последняя игра чемпионата республики между двумя сборными Елгавы прошла успешно. Рафахи сыграли в эту игру в честь чемпиона, но для мужчин «Металлиста» это была борьба за титул вице-чемпиона. В начале игры автопроизводители повели в счете 4:0. Однако первую половину «Металлист» завершил в свою пользу со счетом 11:8. Во втором тайме команда РАФ показала силу чемпиона и выиграла со счетом 20:11. В этом году чемпионат закрылся без потерь. Стоит отметить, что рафианцы в пятый раз подряд завоевывают титул чемпионов. Первая пятерка турнирных таблиц выглядит следующим образом:

Игры республиканского чемпионата по-прежнему поддерживаются молодежными командами в верных возрастных группах. Мальчики РАФ на данный момент лидируют в группе мальчиков 13-14 лет, а команда «Металлист» занимает первое место в группе мальчиков 15-16 лет.
17.10.1980
1980-10-22sports_lat.jpg Sports (Латвия) Beidzies republikas regbija čempionāts. Nezaudējot nevienu punktu, jau piekto reizi pēc kārtas par čempioniem kļuva RAF regbisti. Cīņa par parējām godalgotajām vietām izvērtas visai spraiga'. Sesonas sākuma izcīnītās līderpozīcijas nespēja noturēt «Ziemeļblāzmas» regbisli, kuri .vāji aizvadītām otra riņķa spēlēm spēja ierindoties tikai ceturtajā vietā. Vienmērīgu sniegumu visa sezona rādīja vagonbūvēlaju komanda, kura pelnīti ierindojās otrajā vietā. Par otra riņķa veiksmīgāko komandu jauzskata Jelgavas «Metālists». Zaudējot tikai RAF komandai, «Metālists» spēja pacelties no sestās vietas uz trešo. Nepatīkami, ka vienīgo studentu komandu RCAII vienību par meistarsacīkšu nolikuma neievērošanu izslēdza no sacensībām. Turnīra noslēguma tabula.

RAF 30
RVR 24
Metālists 22
Ziemeļblāzma 19
VEF 12
Komutators 9

RAF komanda veiksmīgi aizvadīja PSRS meistarsacīkšu pirmās līgas finālturnīrā noslēguma posmu Harkovā. Jau pirmajā spēlē, uzvarot ar 13:3 savus tuvākos konkurentus Novokuzņeckas studentus, rafieši izvirzījās turnīra vadībā un noturēja šīs pozīcijas līdz sacensību noslēgumam. Komandu vietas pirmās līgas finālturnīra.

RAF 18
SMI (Novokuzņecka) 16
LVU (Ļeņingrāda) 15
Urožai (Kuibiševa) 14
KPI (Kauna) 14
MAI (Maskava) 14
TPI (Taškenta) 12
Spartaks (Harkova) 8

A. Līdums

Завершился чемпионат республики по регби. Не теряя очков, регби РАФ в пятый раз подряд становится чемпионом. Борьба за остальные призовые места идет довольно напряженно ». Лидирующую позицию, завоеванную в начале сезона, не смогло удержать регби «Северное сияние», которому удалось занять лишь четвертое место по плохо сыгранным играм второго круга. Команда вагоностроителей, заслуженно занявшая второе место, на протяжении всего сезона показывала стабильные результаты. Елгавский «Металлист» считается самой успешной командой во втором туре. Проигрывая только команде РАФ, «Металлист» смог подняться с шестого места на третье. Неприятно, что единственная студенческая команда подразделения RCAII была исключена из соревнований за несоблюдение регламента чемпионата. Таблица закрытия турнира.

Команда РАФ успешно завершила финальный этап финального турнира первой лиги чемпионата СССР в Харькове. Уже в первой игре, разгромив новокузнецких школьников со своими ближайшими соперниками 13: 3, «раффианцы» вырвались вперед в турнире и удерживали эти позиции до конца соревнований. Командные места в финале первой лиги.
22.10.1980
1980-11-17rb.jpg Rigas Balss VAKAR VEF stadionā notika divi interesanti mači regbijā. Ciemos pie Latvijas veterāniem atbrauca Lietuvas vecmeistari. Ar 28:15 uzvarēja viesi.

Pēc šīs spēles cīņā par republikas kausu laukumā devās Jelgavas RAF un VEF regbisti. Par pieckārtējo kausa iequvēju kļuva autobūvētāiu vienība. RAF uzvarēja ar 28:8.


ВЧЕРА на стадионе ВЭФ состоялось два интересных матча по регби. Команда ветеранов Латвии принимала ветеранов Литвы. Со счетом 28:15 победили гости.

После этого матча в борьбу за кубок республини вступили елгавская команда РАФ и регбисты ВЭФа. Пятикратным обладателем кубка стали автомобилестроители. Команда РАФ одержала победу со счетом 28:8.
17.11.1980
1980-11-22sports_lat.jpg Sports (Латвия) Atzīmējot gadskārtu

Republikas regbija kausa izcīņas finālā sacentās VEF un RAF komandas. Spēles sākumā ritēja visai līdzīga cīņa. Puslaiku jelgavnieki noslēdza ar minimālu pārsvaru 14:8, toties otraja puslaikā autobūvētāju pārākums bija neapšaubāms. Uzvarot finālspēli ar 28:8, rafieši čempiona titulam pievienoja arī kausu.

Atzīmējot republikas regbija divdesmito gadskārtu, notika Latvijas un Lietuvas veterānu sacensība. Laukumā redzējām gandrīz visus entuziastus, kuri sešdesmito gadu sakumā lika pamatus Baltijas republikās tolaik vēl nepazīstamajam sporta veidam. Spraigā sacensība beidzās ar Lietuvas komandas uzvaru 28:15. Bija manāms, ka Lietuvas komanda nav komplektēta tikai svētku gadījumam. Lietuvas veterāni kā patstāvīga komanda piedalās savas republikas kausa izcīņas finālsacensībās, tādējādi vēl joprojām popularizējot iecienīto sporta veidu. Liekas, ka būtu pienācis laiks arī Latvijas regbija federācijā nodibināt veterānu padomi.

A. Līdums

Tiekas Latvijas un Lietuvas regbija veterāni. Autora foto

В финале Кубка республики по регби сразились команды ВЭФ и РАФ. В начале игры была очень похожая драка. Елгавчане завершили половину с минимальным преимуществом 14: 8, но во втором тайме превосходство автомобилестроителей было бесспорным. Выиграв финал со счетом 28: 8, «Раффианцы» также добавили кубок к титулу.

В ознаменование двадцатой годовщины республиканского регби прошли соревнования между ветеранами Латвии и Литвы. На площади мы увидели почти всех энтузиастов, которые в начале шестидесятых заложили основы спорта, еще не известного в то время в Прибалтике. Напряженная борьба завершилась победой литовской команды 28:15. Было заметно, что литовскую команду набирали не только на праздник. Литовские ветераны, как самостоятельная команда, участвуют в финале кубка своей республики, тем самым продолжая продвигать свой любимый вид спорта. Кажется, пришло время Латвийской федерации регби создать совет ветеранов.

Встреча ветеранов регби из Латвии и Литвы. Фото автора
22.11.1980