Все матчи сезона 1970

Кубок ДСО "Даугава" 1970

Первый круг прошел в мае, второй в сентябре. Очевидно игры проходили паралельно чемпионату Латвии.

Предварительный этап

М Команда И В Н П Р/О О -

1/2 финала

Финал

Документы

Заголовок Источник Описание Месяц/Год Ссылка
1970-10-03sports_lat.jpg Sports (Латвия) Trešo reizi VEF

Jau ziņojām, ka VEF regbisti kļuvuši par republikas 1970. gada čempioniem. Jāatzīmē tikai, ka tas notika trešo reizi un pie tam divas kārtas pirms trešo meistarsacīkšu noslēguma. Čempions noskaidrots, bet cīņas par pārējām godalgotajām vietām turpinājās. Saskaitot iegūtos punktus, izrādījās, ka uz 1970. gada vicečempiona titulu pretendē divas komandas RVR un «Baltika» un tā noteikšanai jāņem palīgā ne tikai uzvaru skaits savstarpējās spēlēs, bet pat savstarpējās spēlēs iegūto un zaudēto punktu starpība. Tā labvēlīgāka izrādījās «Baltikai». 1969. gada sudraba laureātiem vagonbūvētājiem šoreiz jāsamierinās ar bronzu. Uzvarētāja komanda visā meistarsacīkšu laikā rādīja ļoti i vienmērīgu un stabilu sniegumu. Par to liecina teicamā iegūto un zaudēto spēles punktu attiecība 21:59. RVR regbisti ir v'enīge, kas piespieda kapitulēt arī vefiešus (pirmajā riņķī . 11:9).

Ceturtās vietas ieguvēji CAII studenti meistarsacīkšu sākumā droši pretendēja uz kādu no godalgotajām vietām. Pārtraukums treniņos trešā semestra laika un tas, ka komandai, ķura pirmā mūsu republikā saviem spēkiem uzbūvēja regbija taukumu, pašreiz nav noteiktas treniņu bāzes, stipri iespaidoja sniegumu otrā riņķa spēlēs. Rezultātā no pieciem zaudējumiem četri otrajā riņķī.

Arī RPI regbistu sniegumu jūtami iespaidojis trešais semestris. Pirms vasaras brīvdienām «Daugavas» Rīgas pilsētas padomes meistarsacīkstēs viņi prata ierindoties trešajā vietā aiz VEF un RVR.

1970. gada meistarsacīkstes parādīja, ka komandu meistarība un to tehniskā sagatavotība, salīdzinot ar iepriekšējām, ievērojami augusi. Izņēmums ir RETRR komanda, no kuras sezonas karstākajā brīdī, sastopoties ar pirmajām organizatoriskajām grūtībām, uz «Baltiku» «aizbēga» tās dibinātājs un pirmais treneris Losevs. Uz laiku palikusi bez vadības, komanda nespēja parādīt savām spējām atbilstošu sniegumu.

Pēdējo spēļu rezultāti: «Baltika» RPI 11:0, RVR RGKK 26:0, VEF CAII 14:9.

VEF 11 0 1 232: 58 22
Baltika 9 0 3 151: 70 18
RVR 9 0 3 211: 59 18
CAII 7 0 5 184: 91 14
RGKK 1 3 0 9 80:196 6
RPI 3 0 9 82:199 6
RETRR 0 0 12 32:299 0

«Daugavas* 1 Rīgas pils. padomes Kausa izcīņas pusfināla «Baltika» ar 35:3 pārspēja RPI studentos. > VEF un RVR spēle beidzās neizšķirti 5:5 No pārspēles vagordpjivētāji atteicās, un. finālā šodien VEF stadionā tiksies VEF ņņ «BalUkās». regbisti

A. LĪDUMS

ВЭФ в третий раз

Мы уже сообщали, что регбисты ВЭФ стали чемпионами республики 1970 года. Стоит только отметить, что это был третий раз за два тура до конца третьего чемпионата. Чемпион определен, но борьба за остальные места продолжается. Подсчитав очки, оказалось, что две команды РВР и «Балтика» претендуют на звание вице-чемпиона 1970 года, а для его определения не только количество побед во взаимных играх, но даже разница между набранными очками и проиграл во взаимных играх. Для «Балтики» он оказался более выгодным. Серебряным призерам 1969 года на этот раз предстоит смириться с бронзой. Команда-победитель показала очень плавную и стабильную игру на протяжении всего чемпионата. Об этом свидетельствует отличное соотношение набранных и проигранных игровых очков - 21:59. Регбисты RVR - это враги, которые вынудили Вефидов капитулировать (в первом круге. 11: 9).

Занявшие четвертое место студенты CAII в начале чемпионата, безусловно, имели право на получение одного из призов. Перерыв в тренировках в третьем семестре и тот факт, что команда, которая первой в нашей республике накапливала регби самостоятельно, в настоящее время не имеет определенной тренировочной базы, сильно повлияла на результативность во втором раунде. . Результат пяти проигрышей - четыре во втором раунде.

Третий семестр также существенно повлиял на производительность игроков в регби RPI. Перед летними каникулами на чемпионате Даугавской Рижской думы они смогли занять третье место после ВЭФ и РВР.

Чемпионат 1970 года показал, что мастерство команд и их техническая подготовка значительно выросли по сравнению с предыдущими. Исключение составляет команда RETRR, из которой в самый жаркий момент сезона, столкнувшись с первыми организационными трудностями, ее основатель и первый тренер Лосев «сбежал» в «Балтику». После того, как команда временно вышла из-под контроля, она не смогла показать результативность, соответствующую их способностям.

Результаты последних игр: «Балтика» RPI 11: 0, RVR RGKK 26: 0, VEF CAII 14: 9.

«Даугавас * 1 Рижский замок. В полуфинале Кубка Совета «Балтики» совет опередил студентов РПИ со счетом 35: 3. > Игра ВЭФ и РВР завершилась вничью 5: 5 От опрокидывающихся вагонов отказали, и. В финале сегодня ВЭФ встретится на стадионе ВЭФ «БалУкас». регби
03.10.1970
1970-10-08sports_lat.jpg Sports (Латвия) «Daugavas» Rīgas pilsētas padomes kausa izcīņas finālā regbijā iekļuva republikas čempions VEF un vicečempions «Baltika». Uzvarot ar 3:0 kausu atkal uz vienu gadu savā īpašumā ieguva vefieši

A. LĪDUMS

Республиканский чемпион ВЭФ и вице-чемпион «Балтика» вышли в финальный матч Кубка Даугавской городской думы по регби. Снова выиграв кубок 3: 0 в течение одного года, Vefis выиграли.
08.10.1970